Наука, що вивчає тіло людини

1-7-2022
✓Список наук, які вивчають людину

Наука, що вивчає будову тіла людини з нормативної і патологічної точок зору-це анатомія. Більш докладно по цій темі дізнавайтеся за посиланням https://anatomia.org.ua

Анатомія та її методи

Анатомія є одним з базових розділів біологічного знання. Анатомія вивчає організм людини на клітинному, тканинному, органному рівні. Анатомія вивчає не тільки зовнішню будову організму людини, але і внутрішньо поєднання органів і систем органів між собою.

Мікроскопічна анатомія використовує мікроскопічні зрізи і за допомогою анатомічних препаратів розсовує горизонти пізнання. Анатомія працює в синтезі з цитологією, що досліджує закономірності будова і розвитку живих клітин. Анатомічні дослідження базуються на ряді ефективних методів:

Метод препарування, який використовується для вивчення зовнішнього і внутрішнього топографічної будови великих органів і їх положення відносно один одного; Метод ін’єкції, який часто працює разом з рентгенографією. Цей метод застосовують для аналізу порожнин, судин, проток, периферичних нервів тощо; Зрізи Пирогова або специфічні розпили, які дають можливість отримати відомості про співвідношення тканин і взаєморозташування органів;

Пластична реконструкція є методом відновлення органу по зіставленню геологічних зрізів

Антропометричний метод — це метод, який дає можливість вивчати будову тіла шляхом вимірювання його окремих частин на основі розрахунку їх співвідношень і виявлення нормативного пропорційного розвитку тіла.

Розділи анатомії

Анатомія, як і будь-яка наука має дві ключові сторони: практичну і теоретичну. Перша викладає сутність способів, прийомів, технічних засобів, за допомогою яких отримують відомості про будову різних груп живих істот. Друга займається не дослідженням, а його результатами, описує і трактує отримані відомості і дає їм порівняльну оцінку.

Анатомія людини включає в себе також і функціональну анатомію, завданням якої є з’ясування взаємозв’язку будови органів і систем органів організму людини з характером їх нормативного розвитку. Ця галузь анатомічного знання має колосальне значення як для біології, так і для медицини. Крім того, знання функціональної анатомії мають застосування в прикладних областях: мистецтві передачі пропорцій тіла, міміки, жестів та ін

Анатомія людини є однією з фундаментальних дисциплін всередині біологічного знання. Вона тісно пов’язана також і з фізіологією людини, еволюційним вченням, генетикою та ін. Цей розділ знань вивчає будову тіла здорової людини, при відсутності відхилень від норми. Всі органи об’єднуються функціонально і складають систему органів, які з позиції цілісності вивчає Нормальна анатомія.

Серед розділів нормальної анатомії виділяють наступні:

  • Остеологія або вчення про будову кісток і розвитку скелета;
  • Синдесмологія або вчення про частини скелета і їх з’єднаннях;
  • Міологія або вчення про будову, угруповання м’язів;
  • ангіологія або вчення про роботу кровоносної і лімфатичної систем.

За останній час на базі анатомічного знання при обліку накопиченого медичного досвіду в окрему науку виділилася Топографічна анатомія, що вивчає будову тіла по різних областях. Функціональна анатомія розглядає будову людини з точки зору його функцій. Наприклад, будова кровоносних судин розглядається з точки зору дослідження кров’яного тиску. Також відомості функціональної анатомії збагачують таку область біологічного знання, як фізіологія або наука про функціонування систем органів всередині людського організму. Патологічна анатомія навпаки є прикладною дисципліною, яка вивчає будову і розвиток органів з точки зору порушення гомеостатичних показників. Також існує палеонтологічна анатомія, яка є фундаментальною дисципліною, що вивчається в медичних вузах. Розвиток рентгенографічних досліджень породило можливість виникнення такої галузі знань, як рентгеноанатомія, предметом вивчення якої є структура рентгенологічного зображення внутрішніх органів.

В анатомічній термінології існують особливі терміни для точного опису розташування частин тіла, органів та інших анатомічних утворень в просторі і по відношенню один до одного в анатомії людини та інших тварин з білатеральним типом симетрії тіла. Причому, в анатомії людини є ряд термінологічних особливостей, що відрізняється від інших розділів анатомії (морфології). Термінологія анатомічних досліджень базується на можливості аналізу будови людського тіла і перспектив розвитку методів запобігання відхилень у показниках здоров’я людини.

Підводячи підсумок всьому вищесказаному, можна зробити висновок про те, що наука, що вивчає тіло людини, володіє цілим комплексом перспективних методів, які дозволяють вивчити численні питання і аспекти існування організму людини з позиції гомеостазу і відхилень у розвитку.